Ventilācija

Veicam augstas kvalitātes un efektīvas ventilācijas sistēmas uzstādīšanu publisku, industriālu un privātmāju ēkām. 

Ventilācijas sistēmas montāža, uzstādīšana tiek veikta atbilstoši tehniskajam projektam, kā arī ievērojot atbilstošus standartus.