Kondicionēšana

Kondicionēšanas sistēmas montāža un uzstādīšana, kas palīdzēs ēkās nodrošināt dzesēšanu, vēdināšanu un mitruma kontrolēšanu.